Podmienky používania internetovej stránky PredajVeci.sk

1. Internetový server PredajVeci.sk (ďalej len PredajVeci.sk, resp. server) je inzertný portál prevádzkovaný spoločnosťou AGREN s.r.o., IČO 36574902.

2. Predajveci.sk umožňuje bezplatné vkladanie a zverejnenie inzerátov a bezplatné prezeranie zverejnených inzerátov pre každého návštevníka stránky (ďalej len návštevník, resp. užívateľ). Vloženie inzerátov je bezplatné a bez provízie z predaného tovaru. Server PredajVeci.sk je zameraný na vysokú kvalitu poskytovaných služieb, komfort užívateľa a efektivitu predaja.

3. Inzerovanými, tj. predávanými vecami (ďalej len tovar) sú rozumené akékoľvek fyzické predmety, ktoré sú majetkom fyzických, právnických, súkromných osôb alebo podnikateľských subjektov, ktoré spĺňajú tieto podmienky inzercie. Server PredajVeci.sk sa v súčasnosti nesústreďuje na inzerciu služieb, podnikateľskej činnosti, ponuky práce ani akéhokoľvek nehmotného majetku či nehmotných predmetov s výnimkou e-kníh.

4. Inzerovaný tovar musí byť ponúkaný v jednom kuse, farbe, tvare, veľkosti. Tento jeden predmet musí mať určenú svoju cenu. Napr. v jednom inzeráte nie je možné ponúkať viacero áut (s vymenovaním parametrov, cien, atď.), na každé auto je nutné vytvoriť osobitný inzerát.

5. Je zakázané inzeráty generovať automaticky.

6. Na PredajVeci.sk nie je možné inzerovať:

7. V prípade, že zadaný inzerát porušuje niektorú z podmienok inzercie, je v rozpore so platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo je v rozpore s dobrými mravmi, môže byť zo servra zmazaný administrátorom alebo systémom bez oznámenia a bez udania dôvodu.

8. Každý tovar musí mať v danom čase na servri práve jednu inštanciu. Nie je možné inzerovať ten istý tovar dvakrát v tej istej chvíli, aj keď medzi časom zadania oboch inzerátov môže byť rozdiel.

9. Systém/administrátor PredajVeci.sk má právo inzerát nezverejniť, text a nastavenia inzerátu kedykoľvek upraviť alebo vymazať inzerát, bez oznámenia a bez udania dôvodu. Predajveci.sk sa zaväzuje takto konať len s úmyslom zvyšovania komfortu užívateľov - napr. oprava gramatiky, doplnenie diakritiky, zmena kategórie na vhodnejšiu a pod.

10. Užívateľ berie na vedomie, že platnosť každého zadaného inzerátu na PredajVeci.sk je 3 mesiace, a každý úspešne zadaný inzerát je platný a zobrazovaný vo výsledkoch vyhľadávania. Užívateľ rozumie, že ak chce inzeráť zo servra odstrániť skôr, musí tak urobiť sám, ručne, pomocou hesla zvoleného v čase zadávania inzerátu.

11. Server PredajVeci.sk iba sprostredkuváva kontakt medzi predávajúcim a nakupujúcim. Server PredajVeci.sk v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody, ktoré by predávajúcemu/nakupujúcemu vznikli ako dôsledok používania PredajVeci.sk. Zverejňovanie inzerátov cez PredajVeci.sk a následné kúpa/predaj sú na zodpovednosti užívateľov.

12. Server PredajVeci.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z nedostupnosti stránky, ktoré môžu vzniknúť akýmkoľvek tretím osobám/stranám.

13. Prevádzkovateľ servra PredajVeci.sk je oprávnený služby PredajVeci.sk bez súhlasu užívateľov a akýchkoľvek tretích strán kedykoľvek upraviť, zrušiť, zmeniť, inovovať.

14. V prípade, že užívateľ pri vkladaní inzerátu uviedol svoju e-mailovu adresu, užívateľ súhlasí s oprávnením prevádzkovateľa servra PredajVeci.sk zasielať mu e-mailov týkajúce sa jeho inzerátov, prípadne správ a noviniek týkajúcich sa PredajVeci.sk.

15. Server PredajVeci.sk využíva reklamný systém tretích strán (Google AdWords). Tieto spoločnosti môžu použiť niektoré informácie získané z kľúčových slov (avšak nie meno, adresu, telefónne číslo ani e-mail) na zobrazenie cielenej reklamy.

16. Tieto podmienku nadobúdajú účinnosť v okamihu ich zverejnenia na servri PredajVeci.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ich upraviť.

17. Prevádzkovateľ servra PredajVeci.sk vyhlasuje, že bude na svojich službách kontinuálne pracovať, svoje služby neustále inovovať, zlepšovať, upravovať s cieľom absolútnej spokojnosti a komfortu užívateľa.